نمک

حقايقى در باره... نمك

/post-64
در مقاله قبلى از همين سرى حقايقى در مورد حس بويايى كپور خوانديد و حالا به سراغ يكى از  جدال آميز ترين مواد جاذب كپور يعنى نمك مى رويم...

ده طعمه برتر كپور براى زمستان

/post-12
ده مورد از بهترين انتخابهاى طعمه كپور جهت زمستان  فاش شد.