سایمون اسکات

حقايقى در باره... نمك

/post-64
در مقاله قبلى از همين سرى حقايقى در مورد حس بويايى كپور خوانديد و حالا به سراغ يكى از  جدال آميز ترين مواد جاذب كپور يعنى نمك مى رويم...

حقايقى در باره... حس بويايى كپور!

/post-49
حقايقى در باره... قدرت بويايى كپور ، که شگفت زده تان می کند!