خوابیدن نخ

اهميت خوابيدن نخ

/post-40
چگونه نخ خود را بخوبى بخوابانيم تا تشخيص توك به بهترين نحو انجام پذيرد.

نخ سفت

/post-39
چه زمانى بايد با نخ سفت شده كپورگيرى كنيم؟و آيا نخمان در بالاى كف آب مى ايستد؟