یان چیلکات

پرتاب مجدد

/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF
سوالى بزرگ : چه مدت زمان چوبهایمان را به حال خود رها کنیم است؟