متد فیدر

فيدر يا كيسه پى وى اى

/post-68
در یک مقایسه اجمالی دو روش ساید بگ و متد فیدر را بررسی می کنیم.