بینیایی کپور

حس بينايى كپور

/post-59
جيمز اندرسون مربى ماهيگيرى و استاد دانشگاه درباره حس بينايى كپور مى گويد: