اوید کارپ

كپور عاشق تابستان است

/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
تابستان از راه رسيده ، براى جشن گرفتن ما به سراغ اعضاى ماهر تيم اويد كارپ رفته ايم تا به ليستى از ١٧ مورد قطعى از حقايق ، ويژگيها ، نكات و توصيه هاى مربوط به اين فصل بپردازيم