اندى برون از طرفداران فلوت فيشينگ و از  ماهيگيران همه فن حريف و خبرنگار مجله انگلرز ميل ، با شما درباره لوازم ضرورى ماهيگيرى شناورى مى گويد و نكات بنيادى اين رشته را بازگو مى كند.براى گرفتن ماهى هيچ روشى بهتر از استفاده شناورها وجود ندارد.


اين همان شيوه اى است كه اكثر ما ماهيگيرى با آن شروع كرديم ، و من مشخصا خاطرات بسيار شيرينى از آن دارم از همان لحظاتى كه ضربان قلبم را تندتر و تندتر می کرد زمانى كه مى ديدم حباب هاى كوچكى در اطراف شناورم ظاهر مى شود و هر لحظه به سمت شناور نزديكتر  شده و در يك لحظه شناور به زير آب رفته و ناپديد مى شد.  

كمى جاى تاسف است كه چطور اين روزها تمام كپورگيران  مستقيم به سمت جمع كردن ستهاى چند چوبه كپورگيرى مى روند ، و خود را وابسته به صداى بازر هايشان مى كنند . آنها يكى از هنرهاى لذت بخش ارايه يك ريسه درست در اطراف نى ها و يا بر روى يك بستر پوشيده از گياه را از دست مى دهند ، در اين مواقع هيچ روشى بهتر از ماهيگيرى شناورى براى به رخ كشيدن مهارت هاى آب شناسى ، وجود ندارد.

با پيشنهادهاى اجناس مسخره ارزان قيمت وسوسه نشويد ، به سراغ يك ست شناورى براى پرتاب به فواصل متوسط برويد و از فوايد يك سرى لوازم هماهنگ و استاندارد بهره بگيريد ، كه باعث خواهد شد كل روند ماهيگيرتان تا حد بسيار زيادى لذت بخش تر شود.سن من به چوبهاى ماهيگيرى شناورى از جنس فايبر گلاس قد مى دهد ، در آن زمان كه بصورت جدى شروع به ماهيگيرى كردم انتخاب خوبى بودند ( در آن زمان چوبهاى كربنى بسيار گران قيمت بودند ) ، اما اين روزها چوبهاى دوست داشتنى در بازار موجود هستند كه بسيار عالى و قابل خريدن هستند.  

 در بازار مدلهای متنوعی موجود هستند از چوبهایی كه با تمام شرايط ماهيگيرى شناورى همخوانى دارند ، تا چوبهاى فوق حرفه اى مسابقات كه براى رودخانه هاى كوچكتر و ماهيهاى كوچك گرفته تا گرفتن بزرگترين كپورهاى درياچه هاى مصنوعى كپورگيرى ، طراحى شده اند.

شما همچنين به ابزار آلات جانبى ديگرى نياز خواهيد داشت تا ماهيگيرى خود را به حد استاندارد برسانيد. در اين استايل ماهيگيرى يك جعبه مخصوص و قابل نشستن بسيار كار آمد تر از صندلى هاى كپورى خواهد بود ، چرا كه شما بايد به جاى لم دادن بر صندلى و انتظار صداى بازر بايد به صورت عمودى بنشينيد و به شناور نارنجى خود چشم بدوزيد. موارد منطقى و مناسب از كيف هاى لوازم ، جابجايى لوازمتان به قسمتهايى از لب آب كه مورد علاقه شماست را راحتتر مى كند.١- اينها مجموعه اى از لوازمى هستند كه براى يك شروع منطقى نياز خواهيد داشت ،زمانى كه اعتيادتان به حدى برسد كه ديگر راه درمانى نداشته باشد مى توانيد ذره ذره لوازمتان را به روز كنيد ، نصايح صاحب فروشگاه لوازم ماهيگيرى نزديك منزلتان با ارزش خواهد بود و براى سفارش دادن انلاين ستهاى آماده مى توانيد به ساده گى اطلاعات مفيدى به دست آورد. آنها مى توانند شما را به سمت خريد لوازمى سوق دهند كه بخوبى براى استفاده در آبهاى محلى اطراف آنجا مناسب باشد ، همچنين ممكن است چوبهاى كلاسيك و بسيار خوب روش ماهيگيرى شناورى با مگوت را به شما ارائه كنند.


٢- قطعات انتهايى روش فلوت فيشينگ از اهميت بالايى برخوردار هستند، ماهى هاى زيرك از هوكلينك هاى نامناسب و قلابهاى بيش از حد بزرگ ترسيده و فرار مى كنند ، اينكه چگونه ريسه اى به طولى متناسب  به همراه یک قلاب سايز خوب  ببنديم نياز به كمى تجربه داشته و زمان مى برد و شايد استفاده از ريسه هاى شناورى آماده راهكارى مناسب براى شروع باشد. در بازار هزاران مدل شناور هم براى انتخاب وجود دارند ، از مدلهاى وگلر با بدنه خاص طراحى شده براى بكارگيرى در قسمتهاى عميق آب گرفته تا مدلهاى وگلر كه نخ از داخل آنها عبور مى کند و براى توك هاى بسيار ريز ماهى طراحى شده اند.


٣- اينها نمونه هایی از  ریسه های آماده با قلاب و نخهاى نايلونى و مناسب رودخانه ها هستند ، اين مدلها داراى شكلى خاص هستند كه جهت ارايه طعمه هاى بسيار ريز به ماهى هاى كنجكاوى مثل كپورچه و كولى طراحى شده اند. تصميم منطقى در مورد فلوتر هاى مناسب رودخانه همراه داشتن مجموعه اى از مدلهاى مختلف است كه بتوانند موقعيتهاى متفاوت را پوشش دهند. در جريانهاى قسمتهاى كم عمق مدلهاى توپى شكل و شكم دار ، و براى قسمتهاى آرامتر الگوى سنتى شناورهاى مدادى ( مثل مدلهاى كين ، ليگنوم ، واير استم و يا استريت وگلر ) مناسب تر هستند. فراموش نكنيد يك بسته رابر هاى مختلف شناور هم تهيه كنيد. آنها هزينه بسيار كمى مى برند ولى براى وصل كردن شناورهايتان به بالا و پايين نخ وسيله اى ضرورى هستند.


٤-يك چوب ٣٦٠ تا ٣٩٠ ، با اكشن پايين و نوكى حساس را انتخاب كنيد تا به سرعت بتواند قلاب را در لب ماهى بنشاند ، و در ضمن از انعطاف لازم براى جذب فشارهاى وارده از طرف ماهى هاى غول آسا ، برخوردار باشد. اكثر چوبهاى روش مچ براى ماهيگيرى در رودخانه ها عالى هستند ، و در عين حال براى آبهاى ساكن و هدف قرار دادن كپورچه و گونه هاى ديگر تا وزن ٤ كيلو مناسب هستند ، به نسبت بودجه اى كه اختصاص داده ايد يك چرخ روش شناورى نيز انتخاب كنيد تا مجموعه اى مناسب يك شروع خوب داشته باشيد.


٥-اگر درياچه هايى كه مد نظرتان مى باشد داراى كپورهاى بزرگ است ،  پس احتياج به چوبى قوى تر خواهيد داشت ، چوبهاى استاندارد روش مچ مناسب كپورهايى نهايتا تا وزن ٥ كيلوگرم مى باشند ، اما يك چوب تقويت شده وگلر براى صيد لذت بخش كپورهاى سنگين طراحى شده است.


٦- در مورد نخ اصلى چرختان و هوكلينك ريسه ، مضايفه نكنيد. هزينه نمودن نا هماهنگ بودجه كلى جهت جمع آورى لوازم ماهيگيرى شناورى مى تواند مشكل ساز شود. نخهايى كه ما درباره آنها صحبت مى كنيم مواردى با نقطه شكست ٢ تا ٨ پوند هستند. اگر قصد داريد ريسه هايتان را خودتان ببنديد براى هوكلينك نيز انتخابهاى متنوعى تا قرقره هايى به طول ٥٠ متر موجود هستند.

برگرفته از سیایت:

نوشته: اندی برون

ترجمه: حسین وفا